Huisreglement

We rekenen ook dit jaar weer op jullie medewerking en vragen jullie rekening te houden met een paar (vertrouwde) huisregels:

 De vergunning is aangevraagd van 8:00 uur tot 18:00 uur. Er mag dus beslist NIET EERDER dan 7:30 uur ’s ochtend opgebouwd worden! De markt is dit jaar van 08:00 uur tot 16:00 uur.
 Er zullen dit jaar ook weer marktmeesters aanwezig zijn, daarnaast is er een nummer beschikbaar gesteld voor calamiteiten: 06 – 11382804 [Chris].
 De marktmeesters zijn te herkennen aan badges die zij dragen. Vooral in de ochtend zullen de marktmeesters toezicht houden en zorgen dat iedereen zijn verkoopplekje krijgt.
 Deelnemers van de IJsselmarkt hebben recht op een halve parkeerplaats. Deelnemers van de Josephmarkt hebben recht op een toegewezen plaats. Introducees kunnen elders in de straat ingedeeld worden. De plaatsen worden door de marktmeesters aangewezen. Er is geen mogelijkheid tot het reserveren van een vaste verkoopplek.
 Wanneer je niet bent inschreven, heb je geen recht op een plaats. Wanneer onze toezichthouders iemand treffen die niet is ingeschreven zullen zij het volgende eisen:
 ID-kaart
 Adresgegevens en mobiel telefoonnummer
 Verplaatsing naar andere plek
 Versieren mag, graag zelfs! Om een extra feestelijke dag ervan te maken zou het leuk zijn dat ieder huis de vlag uithangt.
 De straat moet te allen tijde over de volle breedte berijdbaar blijven voor hulpverlenende diensten.
 Omdat het een rommelmarkt is moeten de spullen die aangeboden worden ook het karakter van een rommelmarkt hebben. Er mogen alleen artikelen worden verkocht met een niet-commercieel doel.
 Ook dit jaar zal de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleren op voedsel. Het is niet toegestaan om voedsel te bereiden welke snel kan bederven en waar apparatuur voor nodig is om deze te bereiden. De boete van de bewoner en de boete van de organisatie zal verhaald worden op de overtreder.
 Er mag absoluut GEEN ALCOHOL worden verkocht!
 Het is niet toegestaan harde (live) muziek te draaien, er mag geen overlast veroorzaakt worden. Wanneer dit gecontroleerd wordt, is boete voor de bewoners zelf!
 De auto dient voor 7.30 uur ’s ochtends elders in de wijk weggezet te zijn, dus denk hier op tijd aan! De volgende straten moeten autovrij zijn: IJssellaan (van de B. Martenssingel t/m Karnemelksloot, Coornhertstraat, Sint Josephstraat, Dijkstraat, Adriaan Vlackstraat, Zoutmanplein (Buurtpunt zijde). Voor deze straten geldt deze dag een wegsleepregeling.
 Alle soorten bekeuringen zijn voor eigen rekening. De bekeuring van de nVWA aan de organisatie zal verhaald worden op de overtreder.
 De EHBO bevindt zich achter de kruising van de Coornherstraat en de Sint Josephstraat in het buurthuis. Voor dringende gevallen bel met John Roos (06-20153419).
 Na afloop neemt iedereen zelf zijn eigen afval mee naar huis. De gemeente brengt kosten in rekening voor het achtergebleven vuil, die wij genoodzaakt zijn te verhalen op de vervuiler(s).

BELANGRIJK!
Bij overtreding van bovenstaande regels kan deelname volgend jaar geweigerd worden. In het verleden is het voorgekomen dat er inbraken zijn gepleegd. Sluit deuren en ramen goed af, met name de achterzijde van het huis. Laat uw marktkraam niet onbeheerd achter.

We hopen op een schitterende dag met een heleboel gezelligheid. Tot 6 juni!
Met vriendelijke groet,
Kri-Janda, Micha, John, Sander, Chris, Rita, Lies, Kim en Marcel

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.