De gezelligste markt @ Gouda

Markt

Wanneer wordt de markt georganiseerd en hoelaat mag ik beginnen met de verkoop?

De IJsselmarkt en Josephmarkt worden gehouden op Tweede Pinksterdag van 8:00 uur t/m 16:00 uur. De bewoners mogen hun spulletjes verkopen vanaf 8:00 uur. Let op: dit jaar wordt er extra streng gecontroleerd door de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit).

Wat mag er allemaal verkocht worden op de markt?

De IJsselmarkt en de Josephmarkt is een rommelmarkt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijke “oude” spulletjes te verkopen. Het is niet toegestaan om producten in grotere hoeveelheden commercieel te verkopen. Het is niet toegestaan om voedsel te verkopen wat snel kan bederven en waarvoor apparatuur benodigd is om het voedsel te bereiden. Sinds dit jaar zal de Voedsel en Waren Autoriteit hier STRENG op controleren. De boete voor de bewoner en de boete voor de organisatie is voor de overtreder.

Wordt er gecontroleerd door de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) op de markt?

Ja, vanaf heden zal de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) streng controleren op voedsel. Het is niet toegestaan om voedsel te bereiden welke snel kan bederven en waar apparatuur voor nodig is om deze te bereiden. De boete van de bewoner en de boete van de organisatie zal verhaald worden op de overtreder.

Deelname

Wie mag er deelnemen aan de markt?

Aan de markt mogen alle bewoners uit de IJssellaan, Dijkstraat, Adriaan Vlackstraat, Zoutmanplein en Sint Josephstraat deelnemen. Doordat de markt ieder jaar een groter succes wordt en er hierdoor een grotere druk op de organisatie komt te liggen kunnen bewoners uit andere straten niet meer deelnemen. Iedere bewoner uit bovengenoemde straten mag één introducé uitnodigen. De bewoner hebben recht op één halve parkeerplaats voor het huis. Indien mogelijk kan de introducé op de andere helft van de parkeerplaats plaatsnemen mits deze niet bezet is door de buren. Een introducé moet zich inschrijven via de bewoner in de straat één van de de inschrijfavonden.

Kan ik als niet bewoner ook deelnemen aan de Markt?

Nee, doordat de markt ieder jaar een groter succes wordt en er hierdoor een grotere druk op de organisatie komt te liggen kunnen bewoners uit andere straten en deelnemers van buitenaf niet meer deelnemen. De deelnemende straten zijn: IJssellaan, Dijkstraat, Adriaan Vlackstraat, Zoutmanplein en Sint Josephstraat.

Wanneer zijn de inschrijfavonden?

De inschrijfavonden zullen bekend gemaakt worden middels een brief in de brievenbus bij de bewoners. Hierin zullen de data en locatie vermeld staan.

Vergunning

Waar kan ik mijn fiets plaatsen als bezoeker?

Aan het begin van de IJssellaan aan de Burgemeester Martenssingel en aan het begin aan de Karnemelksloot zullen speciale vakken aanwezig zijn waar de bezoeker zijn fiets kan stallen. Ook zullen er speciale vakken zijn aan het begin van de Sint Josephstraat aan de Burgemeester Martenssingel en bij de Lange van Wijngaardenstraat. Meer informatie zie “Bereikbaarheid en Parkeren”.

Wat moet ik als bewoner met mijn auto doen?

Alle bewoners uit de IJssellaan, Dijkstraat, Adriaan Vlackstraat, Zoutmanplein en Sint Josephstraat dienen hun auto elders te parkeren in de wijk of op Klein Amerika. Auto’s die blijven staan kunnen middels de wegsleepregeling verwijderd worden. De kosten hiervoor zullen op de bewoner verhaald worden. Omdat Tweede Pinksterdag is kan er gratis gebruik gemaakt worden van het parkeren op Klein Amerika.